AnalyseInfrastructuur

Gemeenten eisen voorlichting over 5G

Recent zijn er in meerdere Nederlandse gemeenten zendmasten in brand gestoken. Dit omdat een kleien groep gelooft in een complottheorie dat er een relatie is tussen de uitbraak van corona en de uitrol van 5G. Overigens werden veel van deze vernielde zendmasten helemaal niet gebruikt voor mobiele telefooncommunicatie. Ook antennes van het C-2000-netwerk, dat door hulpdiensten wordt gebruikt, gingen in rook op. Gemeenten komen nu samen in actie en vragen de tweede kamer om meer uitleg en voorlichting over 5G aan hun inwoners.

De VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan 3 zaken te signaleren:

  • Er is binnen de samenleving een hoop onduidelijkheid rondom 5G
  • Daarnaast is er de nieuwe Telecomwet, wat gemeenten verplicht hun infrastructuur beschikbaar te stellen voor de zogenaamde small cell antennes (met een volume tot 20 liter). Hiervan komen er waarschijnlijk duizenden. Deze verplichting betekent dat gemeenten nu beleid moeten gaan maken en de VNG een modelverordeningen/contracten moet opstellen Hier wordt nu – op aandringen van VNG – een impactanalyse op uitgevoerd die eind juni opgeleverd zal worden.
  • Tot slot wil het ministerie graag ook een landelijke harmonisatie van graafbeleid bij gemeenten zodat er sneller netwerken uitgerold kunnen worden.  

Ook verzoekt de VNG de Tweede Kamer het volgende te vragen aan de staatssecretaris: 

  • Om op basis van de impactanalyse Telecomwet de Kamer te informeren over de uitvoerbaarheid van de nieuwe Telecomregelgeving en het Actieplan voor gemeenten.
  • Hoe EZK denkt de ondersteuning van gemeenten hierin te willen borgen zodat dit aansluit bij de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. 

Inzet VNG

De VNG: “Ondertussen zitten wij niet stil. Wij steunen de uitrol van 5G maar zien gemeenten worstelen met vraagstukken van nieuwe lokale regelgeving rond plaatsing en weerstand daartegen en met vragen over de gevolgen voor de gezondheid. De VNG kan het niet alleen en heeft hulp nodig van het Rijk.” De VNG vervolgt: “Dit gezamenlijk oppakken biedt daarbij ook veel voordelen. De uitrol gaat sneller wat goed is voor een innovatieve economie, gemeenten hoeven niet 355 keer het wiel uit te vinden en providers weten waar ze aan toe zijn.”