AnalyseInfrastructuurNetwerken

Extra metingen 5G-straling onder de limiet

Naar aanleiding van het aanzetten van 5G door VodafoneZiggo heeft Agentschap Telecom vijf nieuwe 5G-metingen uitgevoerd. De gemeten elektromagnetische veldsterkte lag bij alle metingen ruim onder de blootstellingslimieten.

Resultaten veldsterktemetingen zonder 5G-toestel

Op 30 april voerden de inspecteurs van Agentschap Telecom veldsterktemetingen uit bij drie 5G antenne-installaties van VodafoneZiggo in Almere en Lelystad. Bij deze metingen was geen 5G-toestel in de buurt, waardoor er geen actieve data-uitwisseling plaatsvond. Er was dus geen actief 5G-signaal waarneembaar. De metingen zijn daarmee representatief voor de huidige situatie: er zijn maar weinig mensen met een 5G-smartphone en de antenne-installatie zal dus nauwelijks 5G-zendsignalen versturen. Tijdens de metingen is zowel een selectieve veldsterktemeting (alleen het 5G-signaal) als een breedbandige veldsterktemeting (alle aanwezige elektromagnetische straling) uitgevoerd. 

Resultaten veldsterktemetingen met 5G-toestel

Op 25 mei en 27 mei voerden de inspecteurs van Agentschap Telecom veldsterktemetingen uit bij twee 5G antenne-installaties van VodafoneZiggo in Almere en Amersfoort. Bij deze metingen was wel een actief 5G-signaal waarneembaar. Een 5G-smartphone zorgde voor actieve data uitwisseling. Tijdens de metingen is zowel een selectieve veldsterktemeting (alleen het 5G-signaal) als een breedbandige veldsterktemeting (alle aanwezige elektromagnetische straling) uitgevoerd.