Hardware

Centralpoint wint aanbesteding mobiele hardware Rotterdam

Gemeente Rotterdam heeft, naast de Europese aanbesteding met betrekking tot werkplek hardware, ook de Europese aanbesteding mobiele hardware gegund aan Centralpoint. Gemeente Rotterdam is een bestaande klant van Centralpoint. Wat Centralpoint nu precies gaat leveren aan Rotterdam is redelijk onduidelijk. Er wordt gesproken over de levering en het onderhoud van mobiele hardware. Wij denken dat het gaat om mobiele telefoons, tablets en notebooks, die door de 10.000 medewerkers van de gemeente Rotterdam gebruikt worden.

Daarnaast gaat Centralpoint de volgende IT-diensten verzorgen voor gemeente Rotterdam:

  • Het op duurzame wijze afvoeren en verwerken van afgeschreven, defecte of anderzijds afgedankte apparatuur
  • CMDB-registratie van de nieuwe mobiele hardware

De optionele IT-dienstverlening bestaat uit:

  • Het plaatsen van een CI-sticker (uniek identificatienummer) op de mobiele hardware (tablets)
  • Het uitleveren, vervangen en gebruiksklaar maken van de mobiele hardware op de afdeling Gebruikersondersteuning van de gemeente
  • Het bedrijfsklaar opleveren van de geleverde mobiele hardware

De totale geraamde contractwaarde bedraagt € 8 miljoen volgens Centralpoint. Het contract wordt aangegaan voor een periode van twee jaar met een mogelijke verlenging van tweemaal één jaar. Bij gemeente Rotterdam is ‘het nieuwe werken’ ingevoerd. Dit houdt naast een aantal cultuuraspecten in, dat medewerkers flexibel zijn in de wijze waarop zij hun werk uitvoeren. Dit betreft onder andere het werken op flexibele werkplekken (inclusief thuiswerken of op externe niet-gemeentelijke locaties) en op flexibele tijden. Werken volgens het principe ‘any time, any where, any place, any device’ is dan ook een must voor gemeente Rotterdam.