DuurzaamheidReparatie

Techniek Nederland komt nog dit jaar met Nationaal Reparateursregister

Techniek Nederland werkt samen met het Ministerie I en W aan een ‘Nationaal Reparateursregister’ voor elektrische en elektronische apparaten. Het register gaat ervoor zorgen dat geregistreerde reparatiebedrijven van fabrikanten toegang krijgen tot onderdelen, servicedocumentatie en reparatiesoftware. Daarnaast biedt het consumenten een plek waar zij vakbekwame reparatiebedrijven kunnen vinden en dus meer laten repareren. Dit register moet er in 2023 komen.

Aanleiding is het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030, dat afgelopen vrijdag door het kabinet is gepubliceerd. Het doel is een circulair Nederland in 2050, met nauwelijks afval en zonder nodeloze verspilling van grondstoffen. Producten worden dan ontworpen om langer mee te gaan, te repareren, en te recyclen als ze ‘op’ zijn. De wegwerpmentaliteit is omgeslagen in duurzaam denken. De weg naar dit toekomstbeeld begint met nieuwe spelregels voor ondernemers. In het Nederland van 2050 moeten produceren, consumeren, werken en bouwen radicaal zijn veranderd.

Wat zijn volgens Techniek Nederland de voordelen van zo’n register?

Borgen van kwaliteit en vakmanschap in één landelijk reparatieregister, ondersteund en erkend door de rijksoverheid (IenW)

  • Gezamenlijk in de keten regie voeren op kwaliteitseisen (opstellen, bewaken, passend houden bij eisen Ecodesign)
  • Geregistreerde bedrijven voldoen aan wet- en regelgeving
  • Strategische waarde in samenwerking met rijksoverheid (vertrouwen en zichtbaarheid)
  • Vooroplopen van de markt, bij actuele (en toekomstige) wensen politiek

Ketensamenwerking (ETD, CE-reparatiebedrijven en fabrikanten/producenten) vergroot vertrouwen consumenten (Consumentenbond, net als IenW, is enthousiast over het reparatieregister)

Meerwaarde in de markt

  • Door samenwerking uitbouwen of versterken van merkwaarde
  • Gezamenlijk uitdragen van kwaliteit en vakmanschap is de basis, richting stakeholders
  • Verbeteren positionering van gehele CE-reparatiesector (merk-vakmensen en de professionele bedrijven)
  • Geregistreerde reparateurs onderscheiden zich door kwaliteit en vakmanschap (middels stevige kwaliteitseisen)
  • Gezamenlijke communicatie mogelijk